trẻ em trẻ em 1920 × 2560 (JPG, 395.4 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Thẻ:
Độ phân giải:
1920 × 2560
Siêu điểm ảnh:
5 MP
Tác giả:
Leon Brooks
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
4915200
Từ khóa:
trẻ em
Được cập nhật:
2018-01-27. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
26.7″ × 35.6″
67.7cm × 90.3cm
Trung bình:
9.6″ × 12.8″
24.4cm × 32.5cm
Cao:
6.4″ × 8.5″
16.3cm × 21.7cm
Cực cao:
4.3″ × 5.7″
10.8cm × 14.4cm
Siêu cao:
3.2″ × 4.3″
8.1cm × 10.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.