PIXNIO /

Tên màu sắc: sô cô la Màu thập lục phân: #402000 Màu RGB: 64 32 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)