PIXNIO /

Tên màu sắc: tối tăm Màu thập lục phân: #806060 Màu RGB: 128 96 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)


Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.