PIXNIO /

Tên màu sắc: rất nâu sẫm Màu thập lục phân: #200000 Màu RGB: 32 0 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)


Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.