Hình ảnh Miền Công cộng

Hình ảnh chất lượng cao không khắt khe về bản quyền, không được bảo vệ bằng bản quyền và không bị hạn chế sử dụng. Hình ảnh được hiển thị rõ ràng trong miền công cộng, không bảo lưu bất kì quyền nào. Hình ảnh miền công cộng có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào bạn muốn cá nhân hay thương mại.

Miễn phí cho mọi người

được hiển thị rõ ràng trong miền công cộng. Bạn có thể sử dụng tất cả hình ảnh trong miền công cộng từ trang này cho bất kỳ mục đích nào bạn muốn, cá nhân hay thương mại.

Các hình ảnh miền công cộng cho trẻ em, cha mẹ, học sinh, giáo viên, chuyên gia, quản trị web, tất cả các nghệ sĩ sáng tạo và mọi người - những người cần những hình ảnh không khắt khe về bản quyền để sử dụng cho các dự án riêng hoặc thương mại.

Tải lên và chia sẻ hình ảnh

Quảng bá danh mục tác phẩm của bạn. Cơ hội kiếm tiền từ hình ảnh. Tải lên hình ảnh, dễ dàng và miễn phí.