HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2100 × 3150
Siêu điểm ảnh:
6.7 MP
Tác giả:
Hagerty Ryan, USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
6615000
Từ khóa:
trẻ em, đàn ông, nhìn kìa, côn trùng, cỏ
Được cập nhật:
2018-01-27. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
29.2″ × 43.8″
74.1cm × 111.1cm
Trung bình:
10.5″ × 15.8″
26.7cm × 40cm
Cao:
7″ × 10.5″
17.8cm × 26.7cm
Cực cao:
4.7″ × 7″
11.9cm × 17.8cm
Siêu cao:
3.5″ × 5.3″
8.9cm × 13.3cm
Cao cấp:
2.3″ × 3.5″
5.9cm × 8.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.