PIXNIO /

Tên màu sắc: Nâu sâm Màu thập lục phân: #202000 Màu RGB: 32 32 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)