trẻ, tổ chức, cá, pier trẻ, tổ chức, cá, pier 2048 × 1536 (JPG, 159.1 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2048 × 1536
Siêu điểm ảnh:
3.2 MP
Tác giả:
Laubenstein Karen, USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
3145728
Từ khóa:
trẻ, tổ chức, cá, pier
Được cập nhật:
2018-01-27. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
28.4″ × 21.3″
72.2cm × 54.2cm
Trung bình:
10.2″ × 7.7″
26cm × 19.5cm
Cao:
6.8″ × 5.1″
17.3cm × 13cm
Cực cao:
4.6″ × 3.4″
11.6cm × 8.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.