PIXNIO /

Tên màu sắc: súng đạn Màu thập lục phân: #606060 Màu RGB: 96 96 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)