PIXNIO /

Tên màu sắc: tối Màu thập lục phân: #202020 Màu RGB: 32 32 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)