Độ phân giải:
4678 × 3118
Siêu điểm ảnh:
14.8 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
14586004
Từ khóa:
xe, xe hơi, thuở xưa, ô tô, tự động, ban đêm, bánh xe, tốc độ, giao thông vận tải
Tải lên:
2018-06-30
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
65″ × 43.3″
165cm × 110cm
Trung bình:
23.4″ × 15.6″
59.4cm × 39.6cm
Cao:
15.6″ × 10.4″
39.6cm × 26.4cm
Cực cao:
10.4″ × 6.9″
26.4cm × 17.6cm
Siêu cao:
7.8″ × 5.2″
19.8cm × 13.2cm
Cao cấp:
5.2″ × 3.5″
13.2cm × 8.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.