PIXNIO /

Tên màu sắc: màu xanh xám đậm Màu thập lục phân: #204040 Màu RGB: 32 64 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)