PIXNIO /

Tên màu sắc: màu xanh xám đậm
Màu thập lục phân: #204040
Màu RGB: 32 64 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.