PIXNIO /

Tên màu sắc: tối Màu thập lục phân: #202040 Màu RGB: 32 32 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)