PIXNIO /

Tên màu sắc: tối màu xám xanh Màu thập lục phân: #404060 Màu RGB: 64 64 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)


Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.