PIXNIO /

Tên màu sắc: than xám Màu thập lục phân: #404040 Màu RGB: 64 64 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)


Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.