Độ phân giải:
1875 × 1250
Siêu điểm ảnh:
2.4 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
2343750
Từ khóa:
Phòng tập thể dục, bàn tay, đẹp trai, cơ bắp, cơ bắp, người, người đàn ông, ngành công nghiệp
Tải lên:
2019-01-12
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
26″ × 17.4″
66.1cm × 44.1cm
Trung bình:
9.4″ × 6.3″
23.8cm × 15.9cm
Cao:
6.3″ × 4.2″
15.9cm × 10.6cm
Cực cao:
4.2″ × 2.8″
10.6cm × 7.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.