Độ phân giải:
1714 × 1109
Siêu điểm ảnh:
1.9 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
1900826
Từ khóa:
đẹp trai, tập thể dục, khuôn mặt, Phòng tập thể dục, thể thao, chương trình đào tạo, thiết bị, chuông hư
Tải lên:
2019-01-11
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
23.8″ × 15.4″
60.5cm × 39.1cm
Trung bình:
8.6″ × 5.5″
21.8cm × 14.1cm
Cao:
5.7″ × 3.7″
14.5cm × 9.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.