Độ phân giải:
2426 × 1900
Siêu điểm ảnh:
4.7 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
4609400
Từ khóa:
Phòng tập thể dục, cơ bắp, vận động viên, thiết bị, thể dục, chuông hư, trọng lượng, người
Tải lên:
2019-01-12
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
33.7″ × 26.4″
85.6cm × 67cm
Trung bình:
12.1″ × 9.5″
30.8cm × 24.1cm
Cao:
8.1″ × 6.3″
20.5cm × 16.1cm
Cực cao:
5.4″ × 4.2″
13.7cm × 10.7cm
Siêu cao:
4″ × 3.2″
10.3cm × 8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.