Độ phân giải:
3086 × 2056
Siêu điểm ảnh:
6.4 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
6344816
Từ khóa:
cơ thể, chuông hư, thể dục, Phòng tập thể dục, đẹp trai, cơ bắp, vận động viên, sức mạnh
Tải lên:
2019-01-11
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
42.9″ × 28.6″
108.9cm × 72.5cm
Trung bình:
15.4″ × 10.3″
39.2cm × 26.1cm
Cao:
10.3″ × 6.9″
26.1cm × 17.4cm
Cực cao:
6.9″ × 4.6″
17.4cm × 11.6cm
Siêu cao:
5.1″ × 3.4″
13.1cm × 8.7cm
Cao cấp:
3.4″ × 2.3″
8.7cm × 5.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.