PIXNIO /

Tên màu sắc: đen
Màu thập lục phân: #000000
Màu RGB: 0 0 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.