PIXNIO /

Tên màu sắc: hạt dẻ Màu thập lục phân: #602000 Màu RGB: 96 32 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)