HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4073 × 2646
Siêu điểm ảnh:
11 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
10777158
Từ khóa:
cát, đất, ngoài trời, bánh xe, xe mô tô, phanh, kim loại
Tải lên:
2018-06-26
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
56.6″ × 36.8″
143.7cm × 93.3cm
Trung bình:
20.4″ × 13.2″
51.7cm × 33.6cm
Cao:
13.6″ × 8.8″
34.5cm × 22.4cm
Cực cao:
9.1″ × 5.9″
23cm × 14.9cm
Siêu cao:
6.8″ × 4.4″
17.2cm × 11.2cm
Cao cấp:
4.5″ × 2.9″
11.5cm × 7.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.