PIXNIO /

Tên màu sắc: taupe Màu thập lục phân: #c0a080 Màu RGB: 192 160 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)