PIXNIO /

Tên màu sắc: puce
Màu thập lục phân: #a08060
Màu RGB: 160 128 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.