PIXNIO /

Tên màu sắc: xám lạnh Màu thập lục phân: #a0a0a0 Màu RGB: 160 160 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)