Độ phân giải:
3790 × 2526
Siêu điểm ảnh:
9.7 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
9573540
Từ khóa:
ngôi đền cổ, tôn giáo, Châu á, Trung Quốc, tượng, nghệ thuật, tác phẩm điêu khắc
Tải lên:
2018-07-01
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
52.6″ × 35.1″
133.7cm × 89.1cm
Trung bình:
19″ × 12.6″
48.1cm × 32.1cm
Cao:
12.6″ × 8.4″
32.1cm × 21.4cm
Cực cao:
8.4″ × 5.6″
21.4cm × 14.3cm
Siêu cao:
6.3″ × 4.2″
16cm × 10.7cm
Cao cấp:
4.2″ × 2.8″
10.7cm × 7.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.