PIXNIO /

Tên màu sắc: ấm xám Màu thập lục phân: #a08080 Màu RGB: 160 128 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)