PIXNIO / Máy tính nghệ thuật /

Minh họa giả tưởng của đồ họa vũ trụ Big Bang


Miễn phí sử dụng
6067 × 3400
JPG
Minh họa giả tưởng của đồ họa vũ trụ Big Bang
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Không gian màu:
sRGB
Chất lượng hình ảnh:
300 điểm mỗi inch
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Hướng:
Bình thường
Điểm ảnh:
20627800 (≈20.6 MP)
Tải lên:
2024-01-25