PIXNIO /

Tên màu sắc: nữa đêm Màu thập lục phân: #000020 Màu RGB: 0 0 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)