PIXNIO / Máy tính nghệ thuật /

Vòng xoáy hút lỗ đen trong vũ trụ sâu chưa biết


Miễn phí sử dụng
6067 × 3400
JPG
Vòng xoáy hút lỗ đen trong vũ trụ sâu chưa biết
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
20627800 (≈20.6 MP)
Tải lên:
2024-01-25