PIXNIO /

Tên màu sắc: denim Màu thập lục phân: #406080 Màu RGB: 64 96 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)