PIXNIO / Máy tính nghệ thuật /

Lỗ đen hút ngôi sao sáng trong vũ trụ tối minh họa đồ họa


Miễn phí sử dụng
6067 × 3400
JPG
Lỗ đen hút ngôi sao sáng trong vũ trụ tối minh họa đồ họa
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
20627800 (≈20.6 MP)
Tải lên:
2024-01-25