không gian, quả bóng không gian, quả bóng 1280 × 1024 (JPG, 97 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1280 × 1024
Siêu điểm ảnh:
1.3 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
1310720
Từ khóa:
không gian, quả bóng
Được cập nhật:
2018-01-24. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
17.8″ × 14.2″
45.2cm × 36.1cm
Trung bình:
6.4″ × 5.1″
16.3cm × 13cm
Cao:
4.3″ × 3.4″
10.8cm × 8.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.