PIXNIO /

Tên màu sắc: rừng xanh tối Màu thập lục phân: #002000 Màu RGB: 0 32 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)