HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1728 × 1152
Siêu điểm ảnh:
2 MP
Tác giả:
Hamilton Viana Viana
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-03-19. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
ống nghe, dụng cụ, huyết áp, kinh doanh, y học
Điểm ảnh:
1990656 (≈2 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
24″ × 16″
61cm × 40.6cm
Trung bình:
8.6″ × 5.8″
21.9cm × 14.6cm
Cao:
5.8″ × 3.8″
14.6cm × 9.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.