PIXNIO /

Tên màu sắc: rất nhẹ nhàng hồng Màu thập lục phân: #f0f0f0 Màu RGB: 240 240 240 (đỏ, xanh lá, xanh lam)