HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2250 × 1042
Siêu điểm ảnh:
2.4 MP
Tác giả:
pixel2013
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
2344500
Từ khóa:
đá, Hoa văn, kết cấu, hàng rào, thép
Tải lên:
2018-10-27
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
31.3″ × 14.5″
79.4cm × 36.8cm
Trung bình:
11.3″ × 5.2″
28.6cm × 13.2cm
Cao:
7.5″ × 3.5″
19.1cm × 8.8cm
Cực cao:
5″ × 2.3″
12.7cm × 5.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.