PIXNIO /

Tên màu sắc: xanh / xám Màu thập lục phân: #8080a0 Màu RGB: 128 128 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)