PIXNIO /

Tên màu sắc: xanh / xám
Màu thập lục phân: #8080a0
Màu RGB: 128 128 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.