PIXNIO /

Tên màu sắc: bluegrey Màu thập lục phân: #80a0a0 Màu RGB: 128 160 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)