HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5198 × 3465
Siêu điểm ảnh:
18.3 MP
Tác giả:
Adrian Pelletier
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
18011070
Từ khóa:
ong, chi nhánh, lá, cây, Hoa, thiên nhiên, thực vật, cánh hoa, vườn
Tải lên:
2018-06-27
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
72.2″ × 48.1″
183.4cm × 122.2cm
Trung bình:
26″ × 17.3″
66cm × 44cm
Cao:
17.3″ × 11.6″
44cm × 29.3cm
Cực cao:
11.6″ × 7.7″
29.3cm × 19.6cm
Siêu cao:
8.7″ × 5.8″
22cm × 14.7cm
Cao cấp:
5.8″ × 3.9″
14.7cm × 9.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.