PIXNIO /

Tên màu sắc: xanh bùn Màu thập lục phân: #606040 Màu RGB: 96 96 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)