PIXNIO /

Tên màu sắc: xanh bùn
Màu thập lục phân: #606040
Màu RGB: 96 96 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.