HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4962 × 3308
Siêu điểm ảnh:
16.7 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
16414296
Từ khóa:
ong mật, thiên nhiên, con ong, mùa hè, phấn hoa, côn trùng, Hoa
Tải lên:
2018-06-09
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
68.9″ × 45.9″
175cm × 116.7cm
Trung bình:
24.8″ × 16.5″
63cm × 42cm
Cao:
16.5″ × 11″
42cm × 28cm
Cực cao:
11″ × 7.4″
28cm × 18.7cm
Siêu cao:
8.3″ × 5.5″
21cm × 14cm
Cao cấp:
5.5″ × 3.7″
14cm × 9.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.