Tên màu sắc: tối màu xanh ô liu
Màu thập lục phân: #406000
Màu RGB: 64 96 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: tối màu xanh ô liu. Màu thập lục phân: (#406000). Màu RGB: 64 96 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.