Độ phân giải:
4267 × 2844
Siêu điểm ảnh:
12.3 MP
Tác giả:
Adrian Pelletier
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
12135348
Từ khóa:
sóc, động vật, động vật gặm nhấm, đá, phong cảnh, thiên nhiên, ngoài trời
Tải lên:
2018-06-27
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
59.3″ × 39.5″
150.5cm × 100.3cm
Trung bình:
21.3″ × 14.2″
54.2cm × 36.1cm
Cao:
14.2″ × 9.5″
36.1cm × 24.1cm
Cực cao:
9.5″ × 6.3″
24.1cm × 16.1cm
Siêu cao:
7.1″ × 4.7″
18.1cm × 12cm
Cao cấp:
4.7″ × 3.2″
12cm × 8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.