Độ phân giải:
4905 × 3271
Siêu điểm ảnh:
16.3 MP
Tác giả:
Adrian Pelletier
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
16044255
Từ khóa:
động vật gặm nhấm, sóc nâu, động vật, cây, thiên nhiên, động vật hoang dã, gỗ
Tải lên:
2018-08-28
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
68.1″ × 45.4″
173cm × 115.4cm
Trung bình:
24.5″ × 16.4″
62.3cm × 41.5cm
Cao:
16.4″ × 10.9″
41.5cm × 27.7cm
Cực cao:
10.9″ × 7.3″
27.7cm × 18.5cm
Siêu cao:
8.2″ × 5.5″
20.8cm × 13.8cm
Cao cấp:
5.5″ × 3.6″
13.8cm × 9.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.