cây, nuốt, Hồ sơ, tổ, hộp cây, nuốt, Hồ sơ, tổ, hộp 2397 × 3226 (JPG, 266.1 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2397 × 3226
Siêu điểm ảnh:
7.9 MP
Tác giả:
Dewhurst Donna, USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
7732722
Từ khóa:
cây, nuốt, Hồ sơ, tổ, hộp
Được cập nhật:
2018-02-08. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
33.3″ × 44.8″
84.6cm × 113.8cm
Trung bình:
12″ × 16.1″
30.4cm × 41cm
Cao:
8″ × 10.8″
20.3cm × 27.3cm
Cực cao:
5.3″ × 7.2″
13.5cm × 18.2cm
Siêu cao:
4″ × 5.4″
10.1cm × 13.7cm
Cao cấp:
2.7″ × 3.6″
6.8cm × 9.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.