cây, Nhạn, hộp, tachycineta bicolor cây, Nhạn, hộp, tachycineta bicolor 2424 × 2949 (JPG, 297.5 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2424 × 2949
Siêu điểm ảnh:
7.3 MP
Tác giả:
Dewhurst Donna, USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
7148376
Từ khóa:
cây, Nhạn, hộp, tachycineta bicolor
Được cập nhật:
2018-02-08. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
33.7″ × 41″
85.5cm × 104cm
Trung bình:
12.1″ × 14.7″
30.8cm × 37.5cm
Cao:
8.1″ × 9.8″
20.5cm × 25cm
Cực cao:
5.4″ × 6.6″
13.7cm × 16.6cm
Siêu cao:
4″ × 4.9″
10.3cm × 12.5cm
Cao cấp:
2.7″ × 3.3″
6.8cm × 8.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.