TẢI VỀ:  2417 x 3628 362 x 544 150 x 225
HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2417 x 3628
Siêu điểm ảnh:
8.9 MP
Tác giả:
Hollingsworth John and Karen, USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
8768876
Từ khóa:
đầm lầy, sparrow, Hoa, thân cây, melospiza georgiana
Được cập nhật:
2018-02-10. Tải lên: 3 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
33.6 x 50.4 in
85.3 x 128 cm
Trung bình:
12.1 x 18.1 in
30.7 x 46.1 cm
Cao:
8.1 x 12.1 in
20.5 x 30.7 cm
Cực cao:
5.4 x 8.1 in
13.6 x 20.5 cm
Siêu cao:
4 x 6 in
10.2 x 15.4 cm
Cao cấp:
2.7 x 4 in
6.8 x 10.2 cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.