PIXNIO /

Tên màu sắc: camo xanh Màu thập lục phân: #606020 Màu RGB: 96 96 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)