PIXNIO /

Tên màu sắc: cây thông xanh Màu thập lục phân: #204020 Màu RGB: 32 64 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)